You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Erste Liga
Tények
Érdekesség

KÖZLEMÉNY

Tekintettel arra, hogy sorozatosan félinformációk, csúsztatások, a tényeket nem ismerő, vagy ezeket figyelembe venni nem akaró hazugságok, a sajtóetikát nem ismerő, - az alpári stílusról ne is beszéljünk – cikkek jelennek meg a sajtó egyes termékeiben Kevin Constantine Csíkszeredai szerepvállalása körül, a Csíkszeredai Sportklub Vezetősége a következőket hozza a nyilvánosság tudomására és a továbbiakban nem kíván egyéb kommentárt fűzni a kialakult helyzethez:

Az egyes, sajtóban megjelentekkel ellentétben:

A Csíkszeredai Sportklub eddig is, ezután is az érvényes szabályok szerint járt és jár el, jogkövető magatartást tanusított és tanusít még akkor is, ha a szabályokat menet közben megváltoztatják. Másokkal ellentétben ebben hiszünk, mindig így jártunk és járunk el.

Tudjuk, hogy ennek köszönhető kiemelkedő eredményességünk, és az is, hogy a Kárpát-medence egyik legnépszerűbb sportegyesülete vagyunk. Megszoktuk a nyomást, volt benne részünk bőven az elmúlt száz évben, székelyek vagyunk, nem mimózák.

Mindenkinek megadjuk a nekik kijáró tiszteletet, különösen a honi, a hazai és a nemzetközi szövetségeknek, a vetélytárs kluboknak, szurkolóknak, a média képviselőinek. Kiegyensúlyozott, jó kapcsolatra törekszünk, ugyanakkor el is várjuk irányunkba a hasonló bánásmódot. Mindannyiunkat a sportszerűség vezérel, aztán győzzön a jobb.

Jelen esetben sincs másról szó, mint egy véleménykülönbségről, amit az illetékes testületek majd eldöntenek. Minden egyéb bele és hozzágondolt, vagy rosszindulatúan félremagyarázott dologtól elhatárolódunk.

A konkrét ügyre visszatérve:

• nincs tudomásunk arról, hogy - a sajtóban megjelentekkel ellentétben - Kevin Constantine jogvitában állna a Magyar Jégkorong Szövetséggel

• nincs tudomásunk arról, hogy Kevin Constantine - a sajtóban megjelentekkel ellentétben - hazai vagy nemzetközi szabályok szerint fegyelmi eljárás alá vont, illetve fegyelmi határozattal eltiltott személy lenne.

Az ellenünk indított fegyelmi eljárás elindítását tudomásul vettük és a fegyelmi bizottság tudomására fogjuk hozni álláspontunkat, bizonyítékainkat.

Bízunk igazunkban és meg is fogjuk védeni azt.

Magyarország jogállam, így nincs félnivalónk.

Tisztelettel,

A Csíkszeredai Sportklub Vezetősége